Följ Stockholms läns museum

Arkeologiska undersökningar vid Uddby kvarn, Tyresö

Nyhet   •   Nov 17, 2015 14:57 CET

Undersökningen vid Uddby kvarn, vad hittade vi och vad händer nu?
1895 brann Uddby kvarn i Tyresö ned till grunden. Ända sedan medeltiden hade det funnits en kvarnindustri på platsen, som växte under flera hundra år. Idag syns knappt några rester av den gamla industrin ovan mark. I november var Stockholms läns museums arkeologer på plats för att se vad som finns kvar under marken. Arbetet fortsätter våren 2015.

Katastrofen
1895 brann Uddby kvarn i Tyresö ned till grunden. Ända sedan medeltiden hade det funnits en kvarnindustri på platsen, som växte under flera hundra år. Uddby kvarn var ett av de viktigaste kraftverken under 1800-talet och försörjde stora delar av Stockholm. Platsen var tättbebyggd med hus ända ned till vattnet och man kan föreställa sig vilket aktivitet det måste ha varit där under storhetstiden som uppenbart måste ha genererat många arbetsplatser. Elverket som idag står ganska ensamt kvar vid Uddby kvarn byggdes efter branden som helt måste ha förändrat platsens karaktär. Även om Uddby fortsatte att vara en viktig kraftkälla då Stockholms första elektriska vattenkraftverk byggdes här 1897 och fortfarande är i bruk.

Unik arkeologi
Så vad gör arkeologer vid Uddby kvarn? Idag syns knappt några rester av den gamla industrin ovan mark. Men hur mycket som finns kvar under markytan är oklart. Därför har fler arkeologiska undersökningar utförts under våren/sommaren och i november 2014 för att ta reda på detta

Det är inte alls vanligt att man får tillfälle att undersöka en sådan här lämning, frågan är om det överhuvudtaget har gjorts i den omfattningen i länet tidigare. Uppdraget var komplicerat, men också oerhört roligt och spännande. Det finns många historiska källor, men hur stämmer de ihop med det vi faktiskt hittar i marken?

Tegelmurar, stenmurar, golvbeläggningar och en spis är några av de anläggningar som visade sig ligga kvar under meterdjupa lager av rasmassor i området framför elverket. Både massorna och husresterna bar tydliga spår av den stora branden. De svartbrända sädeskornen som låg utspridda lite här och där gav en tydlig bild för hur vardagen en gång såg ut här och vilken katastrof det måste ha varit när allt brann ned.

Husgrunder och en pir
Med detta i bakhuvudet återkom vi i november för att ytterligare schaktningar närmare Brakmarsvägen. Vi anade att vi skulle träffa på en hel del byggnadsrester och husgrunder, men undersökningen har visat sig vara full av överraskningar.

När man tittar på det äldre kartmaterialet syns egentligen inte något alls på platsen. Några av de byggnader som syntes har vi nog ändå kunnat passa ihop med några av stengrunderna som kom fram vid undersökningen. En av dem visade sig vara mycket speciell. Den är 15 meter lång och 1-2 meter bred och sträcker sig ut mot vattnet. Det blir inte mindre intressant av att vi vet att ett vrak ligger i vattnet utanför stengrunden. Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet har daterat löst timmer i vraket till sent 1700-tal-slutet av 1800-talet.

Arbetshypotesen är att den långsmala stengrunden en gång har utgjort en pir eller en brygga. Den kan också ha utgjort en slags avdelare för att hålla emot vattnet. Piren vilar på en träläggning som har fungerat som ett stabiliserande underlag.

Markplanering

Marken i området har ursprungligen sett ganska annorlunda ut. Det vittnar de metertjocka utfyllnadslager om som tills stor del består av träflis och avfall- från latriner. Stanken var rätt välbevarad den också… Upp till tre meter djupt blev schaktet och då befann vi oss på 30 cm över dagens havsnivå.

Analyser
För att få svar på hur gammal lämningarna är och vad man gjorde i området tar vi en hel del olika prover som vi skickar till analys. Dendrokronologisk analys kan datera trä, så därför sågar vi ut träbitar som vi hoppas ska ge oss svar.

En arkeobotaniker kan berätta vad som odlats i marken och hur den har använts, därför tar vi jordprover för att få en mer levande bild av platsen.

Det var svårt att veta vad vi stod framför och mycket av det vi hittat är ny kunskap. Det är en liten del vi har undersökt i år, nästa år ska vi undersöka större ytor närmare elverket där kvarnhuset en gång stod.