Följ Stockholms läns museum

Stad, omland och kommunikation

Evenemang

Blodbadstavlan beställd i propagandasyfte av Gustav Vasa 1524. Wikipedia.
17
FEB
Medeltidsmuseet, Birgittarummet, Stockholm
  -

Aktuell arkeologisk forskning om städernas framväxt

Stockholms läns museum och Medeltidsmuseet samordnar en seminariedag för att uppmärksamma forskningen om bildandet av de tidiga städerna i Mälardalen.

Genom de senaste årens arkeologiska undersökningar har ett omfattande arkeologiskt material samlats in som nyanserar bilden av hur de tidiga städerna i Mälardalen kom till. I dag framställs inte städernas utveckling som en linjär process, utan det är tydligt att de utvecklats utifrån sina egna förutsättningar och kommunikationen till dess omland varit tongivande.

I samarbete med Medeltidsmuseet

Biljetter 120 kronor

Föredragshållare:

  • Annica Ramström, Arkeologgruppen: Södertälje, den medeltida staden?
  • Cecilia Ljung, Anna Kjellström och Torun Zachrisson, Stockholms universitet: Skärningspunkt Sigtuna – de första människorna i Sveriges äldsta stad.
  • Daniel Sahlén, Stockholms läns museum: Metallhantverk i de tidigaste städerna.
  • Gert Magnusson och Catarina Karlsson, Jernkontoret: Järnet, en nyckel till Stockholm.
  • Jens Heimdal, Arkeologerna: Medeltidens gröna städer – spår av trädgårdsodling i Stockholm och andra städer.
  • Marit Holgersson, Medeltidsmuseet: Stadsmiljön utanför staden.
  • Michael Johansson, Stadsmuseet: Keramik i det medeltida och tidigmoderna Stockholm – Några exempel från Slussen-undersökningarna 2013–2018.
  • Tomas Ekman och Agneta Flood, Arkeologgruppen, arkeologikonsult: Stockholms första kyrkogård – Arkeologi vid Storkyrkan.

För biljett:

Registrering

Anmäl dig till evenemanget