Följ Stockholms läns museum

Stad, omland och kommunikation

Evenemang

Blodbadstavlan beställd i propagandasyfte av Gustav Vasa 1524. Wikipedia.
17
FEB
Medeltidsmuseet, Birgittarummet, Stockholm
 

Aktuell arkeologisk forskning om städernas framväxt

Stockholms läns museum och Medeltidsmuseet samordnar en seminariedag för att uppmärksamma forskningen om bildandet av de tidiga städerna i Mälardalen.

Genom de senaste årens arkeologiska undersökningar har ett omfattande arkeologiskt material samlats in som nyanserar bilden av hur de tidiga städerna i Mälardalen kom till. I dag framställs inte städernas utveckling som en linjär process, utan det är tydligt att de utvecklats utifrån sina egna förutsättningar och kommunikationen till dess omland varit tongivande.

I samarbete med Medeltidsmuseet

Biljetter 120 kronor

Föredragshållare:

  • Annica Ramström, Arkeologgruppen: Södertälje, den medeltida staden?
  • Cecilia Ljung, Anna Kjellström och Torun Zachrisson, Stockholms universitet: Skärningspunkt Sigtuna – de första människorna i Sveriges äldsta stad.
  • Daniel Sahlén, Stockholms läns museum: Metallhantverk i de tidigaste städerna.
  • Gert Magnusson och Catarina Karlsson, Jernkontoret: Järnet, en nyckel till Stockholm.
  • Jens Heimdal, Arkeologerna: Medeltidens gröna städer – spår av trädgårdsodling i Stockholm och andra städer.
  • Marit Holgersson, Medeltidsmuseet: Stadsmiljön utanför staden.
  • Michael Johansson, Stadsmuseet: Keramik i det medeltida och tidigmoderna Stockholm – Några exempel från Slussen-undersökningarna 2013–2018.
  • Tomas Ekman och Agneta Flood, Arkeologgruppen, arkeologikonsult: Stockholms första kyrkogård – Arkeologi vid Storkyrkan.

För biljett:

Registrering

Anmäl dig till evenemanget