Gå direkt till innehåll
Blodbadstavlan beställd i propagandasyfte av Gustav Vasa 1524. Wikipedia.
Blodbadstavlan beställd i propagandasyfte av Gustav Vasa 1524. Wikipedia.

Stad, omland och kommunikation

Tid 17 Februari 2019 13:00 – 17:00

Plats Medeltidsmuseet, Birgittarummet, Stockholm

Aktuell arkeologisk forskning om städernas framväxt

Stockholms läns museum och Medeltidsmuseet samordnar en seminariedag för att uppmärksamma forskningen om bildandet av de tidiga städerna i Mälardalen.

Genom de senaste årens arkeologiska undersökningar har ett omfattande arkeologiskt material samlats in som nyanserar bilden av hur de tidiga städerna i Mälardalen kom till. I dag framställs inte städernas utveckling som en linjär process, utan det är tydligt att de utvecklats utifrån sina egna förutsättningar och kommunikationen till dess omland varit tongivande.

I samarbete med Medeltidsmuseet

Biljetter 120 kronor

Föredragshållare:

  • Annica Ramström, Arkeologgruppen: Södertälje, den medeltida staden?
  • Cecilia Ljung, Anna Kjellström och Torun Zachrisson, Stockholms universitet: Skärningspunkt Sigtuna – de första människorna i Sveriges äldsta stad.
  • Daniel Sahlén, Stockholms läns museum: Metallhantverk i de tidigaste städerna.
  • Gert Magnusson och Catarina Karlsson, Jernkontoret: Järnet, en nyckel till Stockholm.
  • Jens Heimdal, Arkeologerna: Medeltidens gröna städer – spår av trädgårdsodling i Stockholm och andra städer.
  • Marit Holgersson, Medeltidsmuseet: Stadsmiljön utanför staden.
  • Michael Johansson, Stadsmuseet: Keramik i det medeltida och tidigmoderna Stockholm – Några exempel från Slussen-undersökningarna 2013–2018.
  • Tomas Ekman och Agneta Flood, Arkeologgruppen, arkeologikonsult: Stockholms första kyrkogård – Arkeologi vid Storkyrkan.

För biljett:

Kategorier

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum
Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige