Följ Stockholms läns museum

Där nattglim öppnar sin krona – en ljudguide om landskapet mellan Bög och Väsby

Nyhet   •   Nov 17, 2015 14:58 CET

Att besöka landskapet är som att färdas bakåt i tiden! Här brukas fortfarande jorden på gammalt vis och besökaren kan uppleva hur jordbrukslandskapet såg ut förr med små åkerlappar, hamlade träd och betade hagar. Här finns även växter som är knutna till det ålderdomliga landskapet – nattglim är en av dem. Lyssna gärna på berättelserna och lär dig mer om landskapets historia och skönhet.

Följande ljudguider finns mellan Bög och Väsby:

* Inledning till landskapet

* Bög – gården vid böjen

* Järnålderns landskap – århundradena före vikingatiden

* Väsby – gårdarna som försvann

Gårdarna Bög och Väsby ligger i Östra Järvafältets naturreservat i Sollentuna kommun. Här kan du uppleva en levande landskap med betande djur, brukade åkrar, våtmarker, skogar och sjöar. Huvudentréen från Sollentuna är vid Bögs gård, strax väster om Häggviksavfarten på E4. Följs Knistavägen under E4 och ta sedan höger fram till Bögs gård. 

Om projektet - Tillgängligt landskap åt alla 

”Tillgängligt landskap åt alla” syftar till att alla personer och därmed även personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka och uppleva utvalda besöksmål i länet. På tio platser finns ljudguider: gruvorna på Utö, Edsbro masugn, industrimuseet Pythagoras, vikingagården Gunnes Gård, en historisk resa utmed Åkers kanal, kulturmiljön vid Brottby, hällristningar vid Slagsta, Sjöfartsmuseet i Älmsta, bland lotsar och skalder i Sandhamn samt 1800-talets kulturlandskap kring Bögs gård. 

När vårt kulturarv i länet, som vårdas med offentliga medel, ska bli tillgängligt för alla, måste det dels vara tillgängligt fysiskt på plats men även tillgängligt digitalt så att information om platsen kan spridas. Om ett besöksmål är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning så är det automatiskt tillgängligt för alla. Tanken med projektet är att alla personer ska ha möjlighet att uppleva vårt intressanta kulturarv ute i naturen. 

Besöksmålen är till största delen fysiskt tillgängliga och på vilket sätt informerar dessa ljudfiler om. Personer med funktionsnedsättning kan därmed få information om utseendet på platsen, vilka eventuella svårigheter som finns och hur man kan kringgå dessa. 

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Sveriges Hembygdsförbund och lokala aktörer. Mediaföretaget IrisMedia AB har utfört projektets ljudfiler med syntolkningar, vägbeskrivningar och dramatiseringar som förmedlar platsens historia.