Gå direkt till innehåll
Collage: Lars Fridén
Collage: Lars Fridén

Pressmeddelande -

Upprop! 1000 år av kvinnokraft

Sommaren 2019 öppnar utställningen "1000 år av kvinnokraft". Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns museum och Vallentuna och ska resultera i en utställning om och med spännande, viktiga, ibland bortglömda kvinnor i länet. Museet behöver hjälp med förslag och bidrag från allmänheten. Därför gör vi nu ett upprop! Vad är aktuellt att bidra med? Det museet söker är kvinnor,  situationer eller ett konkret sammanhang som berättar något viktigt om kvinnors situation som saknas i Stockholms läns historieböcker, gärna tillsammans med en motivering.

Samtliga inkomna förslag presenteras i den kommande utställningen, men under oktober och november väljer en projektgrupp sammansatt av personal vid Stockholms läns museum och Vallentuna kommun samt externa forskare, ut 16-20 förslag som presenteras i mer utförlig form i utställningen.

 – 1000 år av kvinnokraft" är en utställning som vill vidga och komplettera Stockholms läns historia. Den lyfter kvinnor som har påverkat och satt spår, men också kvinnors berättelser om det gemensamma, vardagliga och alldagliga. Vår förhoppning är att leta fram det som fattas, inte betraktats som värt att bevara, eller det som medvetet valts bort och suddats ut. Och även om det är en utställning som specifikt belyser kvinnors villkor, idag och genom historien, så tror och hoppas vi att de berättelser som framträder här handlar om och talar till oss alla, säger Annelie Kurttila som är museichef på Stockholms läns museum.

Som startpunkt och inspiration har vi valt ut tre perspektiv och några konkreta exempel som vi tycker sätter särskilt fokus på kvinnors samhällsposition:

I guds namn

Missionärer, korsfarare, söndagskaffe, diakoni, nykterhetsrörelse, tonsättare av psalmer och mycket mer. Genom historien har kyrkan och religionen både varit en plats där kvinnor kunnat verka i andra roller och på andra villkor, samtidigt som de bidragit till begränsning och kontroll av kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vilka exempel finns på hur kvinnor genom historien tagit plats i kyrkan, vad har påverkat den och påverkats av den?

I offentligheten

Folkrörelse, politik, arbetsliv, utbildning, idrottsrörelse och stadsplanering. Rätt till likvärdig utbildning, arbete, rösträtt, ekonomisk frihet och frihet att röra sig självständigt i våra offentliga rum. Kring frågor som rör offentlighet och det offentliga är berättelserna lika många som de är olika och ideologiskt laddade. Vad ska vara med?

I hemmet

Barnuppfostran, kokkonst, hantverk, hushållsekonomi, resurshushållning och bakstugor. Trots att hemforskningen sedan länge varit ett etablerat forskningsområde så har hemmet, hemarbete och det vardagliga ofta hamnat i bakgrunden när historien skrivs. Eller så är det enbart i samband med hemmet och det privata som kvinnors historier får ta plats. Hu ska hemmets historia skrivas och vad och vem ingår i den?

Skicka in förslagen senast den 1 september 2018 till: kvinnokraft@stockholmslansmuseum.se

Kontaktpersoner:

Annelie Kurttila, museichef: annelie.kurttila@stockholmslansmuseum.se

Lenita Gärde, kommunikationsansvarig: 076-526 94 24, lenita.garde@stockholmslansmuseum.se

Isa Lindqvist, kommunikatör Vallentuna kommun: isa.lindqvist@vallentuna.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är två av sex länskulturfunktioner.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Relaterat innehåll

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum

Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige