Gå direkt till innehåll
Samtidsbild samlar länsinvånarnas bilder för framtiden.
Samtidsbild samlar länsinvånarnas bilder för framtiden.

Pressmeddelande -

Ny version av appen som samlar in länsinvånarnas bilder för framtiden

Nu lanseras en ny version av appen Samtidsbild som är Stockholms läns museums verktyg för insamling av länsinvånarnas digitalt födda fotografier. Möjlighet att ladda upp videos och att se bilder på en karta är några av nyheterna.

I appen Samtidsbild kan länsinvånare ladda upp sina vardagsbilder direkt till länsmuseets samlingar. Användarna registrerar sig och kan sen ladda upp sina bilder när som helst. Man kan välja mellan teman och aktuella insamlingar eller bara ladda upp valfri bild eller kort video. Användare kan också berätta om bilden med en text och se alla andra bilder som har laddats upp.

– Samtidsbild är ett sätt för länsmuseet att arbeta med insamling där länsinvånarnas bilder blir en del våra samlingar direkt. Tillsammans ger de uppladdade fotografierna en unik bild av det samtida livet och vardagen i Stockholms län. I framtiden kommer det berätta om hur vi levde idag, säger Eva Skyllberg museichef på Stockholms läns museum.

Den uppdaterade versionen av appen är framför allt mer användarvänlig. Men det finns också flera nya funktioner.

– Vi ser till exempel att fler och fler använder sig av rörlig bild så nu erbjuder vi möjligheten att ladda upp filmer, det känns jättekul berättar Karolina Hedström fotoantikvarie på länsmuseet.

Dessutom finns nu en kartfunktion där användarna kan se vart de uppladdade bilderna är fotograferade men också vart det saknas bilder om man vill komplettera. I den nya versionen av appen går det att lägga in korta texter och beskrivningar tillsammans med bilder eller filmer. Det är också enkelt att dela sina uppladdade bilder vidare i sociala kanaler.

Varför samlar länsmuseet in samtidsbilder?

Insamling och samtidsdokumentation är en viktig del av länsmuseets verksamhet. Utan samtidsinsamling och dokumentation skapar vi glapp i historieskrivningen som är svåra att rekonstruera i efterhand.

– Att involvera allmänheten i vad som sparas i våra arkiv och museer är viktigt för att få med mångfalden av berättelser i vår historia. Samtidsbild är utvecklat för att skapa delaktighet och gemensamhet med alla länsinvånare som kan tillsammans skapa vårt visuella kulturarv, säger Karolina Hedström fotoantikvarie på Stockholms läns museum.

Fotografierna i museernas samlingar är en del av vår gemensamma historia och används ofta som källmaterial. För att samlingarna ska kunna berätta om oss alla måste de innehålla en mångfald av berättelser och perspektiv.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum
Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige