Gå direkt till innehåll
Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm ligger i Dieselverkstaden, Sickla idag. Foto: Elisabeth Boogh.
Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm ligger i Dieselverkstaden, Sickla idag. Foto: Elisabeth Boogh.

Pressmeddelande -

Stockholms läns museum styr om kursen – blir mer digitala

Från och med nästa år kommer Stockholms läns museum att styra om rodret mot en ny och mer samtida färdväg. I stället för att visa utställningar i ett fysiskt museum, kommer vi att arbeta mer digitalt. På så sätt blir vi tillgängligare och kan nå fler invånare som är intresserade av länets kulturarv. Fokus kommer som tidigare att vara kulturmiljö, kulturarv, slöjd och konst, men genom att utgå från en digital plattform blir vi mer lättrörliga. Detta medför att vi snabbt kan fånga upp aktuella och relevanta ämnen, bli en spegel av det som händer i samhället – samtidigt som vi lägger på historiska kunskapslager. Stockholms läns landstings kulturnämnd har också beslutat om en översyn av verksamhetsformerna för länsmuseet inklusive Slöjd Stockholm med syftet att göra dessa än mer relevanta för länets medborgare.

– Stockholms län innehåller flest museer i hela landet, konkurrensen är stenhård. Därför behöver ett litet museum som vårt hitta nya sätt att arbeta på. Samtidigt är det viktigt att kunskapsbasen finns kvar och vidareutvecklas, säger Christer Falk museichef på Stockholms läns museum.

Vid årsskiftet avvecklas också museets uppdragsverksamhet. Den etablerade arkeologiska uppdragsverksamheten kommer dock att drivas vidare i privat regi under namnet "Uppdrag arkeologi".

Idag befinner sig Stockholms läns museum i Dieselverkstaden i Nacka. Var vi kommer att husera i framtiden är ännu inte bestämt, men oavsett fysisk plats är avsikten att vi ska samarbeta ännu mer med länets 26 kommuner. Vi vill också i högre grad vara en relevant samverkande part i kulturmiljöfrågor. Det innebär i praktiken att museet blir rådgivande inom dessa frågor.

Vi vill också knyta ännu närmare kontakt med hembygdsföreningarna i länet och de människor som brinner för länets kulturarv. Ett annat viktigt uppdrag är att hålla dialog med invånarna i länet och andra relevanta aktörer kring vårt kulturarv där även slöjden ingår – både ur ett historiskt och samtida perspektiv. Vi vill till exempel fortsätta att få in samtidsbilder från länsinvånarna, och även vidareutveckla metoder kring dialog.

Länsmuseets uttalade målgrupp är som tidigare länets invånare med särskilt fokus på barn och unga, samt grupper inom vård och äldreomsorg. En prioriterad målgrupp för Länshemslöjdskonsulenterna är dessutom enskilda slöjdare och näringsutövare inom slöjdområdet.

Hur det nya länsmuseet i Stockholm kommer att se ut presentera vi närmare inom snar framtid.

Kontaktpersoner:

Museichef: Christer Falk, christer.falk@stockholmslansmuseum.se

Kommunikationsansvarig: Lenita Gärde, lenita.garde@stockholmslansmuseum.se 076-526 94 24

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms läns museum – det självklara kunskapsnavet        

Vi är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är två av sex länskulturfunktioner.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Relaterat innehåll

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum
Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige