Följ Stockholms läns museum

Hårdslöjdsträff

Evenemang

11
FEB
Slöjdrummet, Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum. Järnvägsgatan 23
 
Våra hårdslöjdsträffar är en möjlighet för dig som slöjdar på egen hand. Här kan du slöjda tillsammans med och lära av andra, utbyta idéer, tips och råd och kanske visa upp resultatet. Vill du ha hjälp att komma igång med ditt slöjdande, få inspiration eller goda råd? Pris: Träffen i sig är gratis, men det finns material att köpa (från 10:- och uppåt). Fika finns till självkostnadspris.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget