Gå direkt till innehåll
Foto: Lisa Fält resp. Jonatan Malm
Foto: Lisa Fält resp. Jonatan Malm

Pressmeddelande -

Nytt residensprogram för slöjd

Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm utvecklar just nu en ny publik plattform för att lyfta fram och diskutera slöjden som en konstnärlig inriktad praktik. Ett första steg i detta arbete är att testa ett residensprogram vilket i detta fall innebär att utövare inom slöjd och annat kulturhantverk bjuds in att under en tid arbeta i en iordningställd ateljé och verkstad i Sickla kopplad till ett specifikt sammanhang. Residensprogrammet genomförs tillsammans med Nacka Kommun och i samarbete med produktionsgruppen Woland, som ligger bakom det interaktiva scenkonstverket Satans demokrati. Nu har Jonatan Malm, slöjdare och skribent och Lisa Fält, konstnär och konsthantverkare valts ut att bli de första residenspiloterna.


– Den här nya plattformen är tänkt att, inom ramarna för vårt uppdrag och de kulturpolitiska målen, bli en plats för att undersöka och experimentera med förutsättningarna för slöjden som kulturområde. Vi tror att detta på ett intressant sätt kan bidra till en efterlängtad diskussion om slöjdens roll och position i vårt samhälle och på så sätt utmana invanda föreställningar om vad slöjd är eller kan vara. Att påbörja detta arbete genom att skapa ett residensprogram och därmed med utgångspunkt i själva utövandet av slöjd tror vi har stor potential, säger Andreas Sohlberg som är enhetschef för Slöjd Stockholm.

Under hösten och vintern kommer Jonatan Malm och Lisa Fält att arbeta på plats i ateljéer i det kontorshus som just nu är platsen för det konstnärsdrivna projektet Satans Demokrati och Satans Delirium. Detta fungerar både som ett slags innehållsmässigt sammanhang för residenset och en plats för möten mellan residensdeltagarna och de i Satans demokrati medverkande konstnärerna och kreatörerna. Båda Jonatan Malm och Lisa Fält är utövare med inriktning mot slöjd och hantverk och med ett stort intresse i att använda sitt skapande arbete i att utforska olika samhällsfrågor och förhoppningen är att det kan uppstå intressanta kopplingar mellan deras arbete och scenkonstverket. Residensdeltagarna kommer även att kunna arbeta i nära koppling till Stockholms läns museum och Slöjd Stockholms verksamhet.

Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är initiativtagare och ansvariga för projektets genomförande som delfinansieras av Nacka Kommun. Slöjdresidenset kommer att genomföras under perioden november 2016 till januari 2017. Det kommer även att omfatta, förutom själva ateljévistelserna, ett publikt program med presentationer och samtal. Projektet slutredovisas på Stockholms läns museum i början av 2017.


Kort presentation av residensdeltagarna:

Jonatan Malm; är slöjdare och skribent, verksam i Fengersfors i Dalsland. Han beskriver sitt slöjdande som ett undersökande av hur det kan se ut när resultatet går bortom de rent fysiska konsekvenserna av själva arbetet och där slöjden snarare blir ett utforskande och berättande medium. Han kombinerar ofta traditionella slöjdmetoder och material med skrivande, film, animation och ljud. Jonatan ingår i nätverket Not Quite, Fengersfors. Tillsammans med andra medlemmar i detta konstkluster utför han laborationer i gränslandet mellan historieberättande och slöjd/ hantverk, både gällande rent sceniska gestaltningar men också som workshops i stop-motion med nyanlända flyktingar.

Lisa Fält; är konstnär och konsthantverkare verksam i Stockholm. Hon använder hantverket som en metod för att undersöka och synliggöra det som hon beskriver som ”det förbisedda och det som skaver”. Genom att använda en mängd olika material, konsthantverkstekniker och objekt som är igenkännbara i vår vardag vill hon skapa en förståelse på ett såväl emotionellt som intellektuellt plan.Återkommande metoder i hennes praktik är samlande, dokumentation och arkivering, metoder som vi här i västvärlden har valt som medel att förstå oss själva och vår historia. Den konstnärliga processen, hantverket och hanterandet av material från hennes undersökande blir i många av Lisas arbeten en reparerande handling, som synliggör frågeställningar om värde.

Kontaktpersoner:

Andreas Sohlberg: Enhetschef, Slöjd Stockholm, 08-30 28 62,
andreas.sohlberg@stockholmslansmusem.se

Mattias Broström, hårdslöjdskonsulent, 08-30 28 60,
mattias.brostrom@stockholmslansmuseum.se


Samarbetspartner och aktörer:

Slöjd Stockholm (tidigare Länshemslöjdskonsulenterna) är en av Stockholms läns landstings sex länsfunktioner inom kulturområdet. De två länsfunktionerna Slöjd Stockholm och museiverksamheten vid Stockholms läns museum har sedan 2013 Stockholms läns museum som huvudman. Slöjd Stockholm finansieras av statliga medel genom Nämnden för hemslöjdsfrågor och regionala medel genom Stockholms läns landsting. Utgångspunkten för verksamheten är kulturnämndens kulturpolitiska mål och de riktlinjer som angivits av den statliga Nämnden för hemslöjdsfrågor. Läs mer om Slöjd Stockholm på www.stockholmslansmuseum.se/hemslojd

Produktionsgruppen Woland/Satans Demokrati är ett produktionsbolag som genom samarbete med fastighetsägaren Atrium Ljungberg och projektledarna Py Huss-Wallin, Jimmy Meurling och Andreas Blom fått tillgång till ett utrangerat kontorshus i Sickla.2015 arrangerades ett scenkonstverk i megaformat med föreställningen och utställningen ”Satans demokrati”. Projektet har hittills engagerat 110 konstnärer, 50 aktörer och dansare, 60 volontärer samt över 250 studenter. Första delen ”Satans demokrati” blev en drygt tre timmar lång föreställning och konstinstallation på tre våningsplan på totalt 3500 kvadratmeter. Föreställningen inspirerades av Michail Bulgakovs roman ”Mästaren och Margarita” och blev en omslutande och fantasieggande föreställning som kommenterade vår samtidsreligion; demokratin. ”Satans demokrati” följs upp av ytterligare två föreställningar under hösten 2016 och våren 2017. Läs mer om Woland/Satans Demokrati på www.satansdemokrati.se

Nacka kommun är en kommun i framkant som har förtroende för människors egna förmåga. Vi satsar mest på kultur per invånare i Stockholms län och 90% av invånarna i Nacka är nöjda med kulturutbudet. Ett av kommunens mål är att Nackaborna ska känna till Nackas historia och att kulturarvet ska utvecklas, berika och bevaras. Medfinansiering av satsningen slöjdresidens är ett sätt att utveckla Nackas kulturarvsarbete inom slöjdområdet.

Ämnen

Kategorier


Stockholms läns museum Mer än ett vanligt museum

Vi är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med allt från utställningar, program, kurser och workshops till uppsökande inom vår pedagogiska verksamhet och på uppdrag inom kulturmiljöfrågor. Till skillnad från många andra museer har vi inga traditionella föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är sedan 2013 huvudman för Länshemslöjdskonsulterna, som också går under benämningen Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är två av sex länskulturfunktioner.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Relaterat innehåll

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum
Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige