Gå direkt till innehåll
Foto: Katia Ibarra.
Foto: Katia Ibarra.

Pressmeddelande -

PLATS FÖR DET HANDGJORDA – ​Slöjd Stockholms residensprogram 2018

Slöjd Stockholms residensprogram 2018 har titeln Plats för det handgjorda och genomförs i samarbete med Etnografiska museet i Stockholm och Husby Konst & Hantverksförening. Under oktober och november kommer två utövare med praktiker inriktade på slöjd och hantverk utveckla experimentella projekt i relation till dessa båda platser. Parallellt och som en del av programmet arrangeras även en serie publika presentationer, samtal och möten.

För Etnografiska museet har Marcia Harvey Isaksson valts ut bland de sökande. Hon driver idag galleriet Fiberspace i Stockholm och är även verksam som inrednings- och utställningsarkitekt. Dessutom har hon utbildad sig i vävning på Kawashima Textile School, Kyoto Japan. Under residensperioden genomför Maricia Harvey Isaksson en vävning som utgår från den västafrikanska stripweaves tekniken, där smala remsor vävs för att sedan sys ihop i större tygstycken. Vävningen kommer att vara publik och är en del av Etnografiska museets projekt Afrika pågår. Museets kommer här att kunna ta del av ett hantverk som traditionellt har använts för bland annat ceremoniella dräkter. Här formuleras frågor vad denna teknik betyder idag när det görs på en annan plats och i ett annat sammanhang.

Till Husby Konst & Hantverksförening har Katia Ibarra valts ut. Hon är slöjdare med mexikansk bakgrund som kommer att utveckla ett workshop-orienterat projekt på Husby gård. Under de två månaderna kommer hon att arrangera regelbundna evenemang där hon tillsammans med olika lokala hantverksutövare utforskar möjligheterna i ett gemensamt lärande och skapande. Tanken är att undersöka hur man genom slöjd och hantverk kan skapa ett socialt sammanhang för att dela kunskaper och erfarenheter. Detta bygger på tanken att skapa gemenskaper som en potentiell motståndshandling i en tid där samhällsklimatet blivit hårdare och när röster om uppdelning, uteslutning och splittring växer sig starkare.

Programverksamheten omfattar ett inledande seminarium om Otto Salomons slöjdsystem (se evenemang på facebook) och Etnografiska museets föremål från slöjdskolan vid missionsstationen i Kibunzi, Kongo; två samtal på Etnografiska museet, kopplade till vävning och Marcia Harvey Isakssons projekt Vävare i väst; en serie workshops om mexikansk papier maché-teknik och gemensamt skapande kopplat till Katia Ibarras projekt Husby händer; samt ett avslutande seminarium där representanter för såväl utövardrivna initiativ som nationella och regionala kulturinstitutioner möts och diskuterar kring behov och möjligheter att utveckla och pröva nya former för praktik och utveckling av kritiska perspektiv inom slöjd och hantverk.

– Vi ser utvecklingen av residensprojektet och Plats för det handgjorda som en möjlighet att verkligen lyfta frågan om slöjdens och hantverkets roll i samhället. Stipendiaterna som har valts ut bidrar med spännande perspektiv till projektet och vi är mycket nyfikna på hur de kommer att förhålla sig till sina respektive residensplatser, hur deras praktik kan utvecklas och vilken betydelse det kan få i dessa sammanhang, säger Andreas Sohlberg biträdande museichef på Stockholms läns museum.

Slöjd Stockholms residensprogram är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform som undersöker, lyfter fram och diskuterar slöjd och hantverk, där det går att ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. Programmet är ambulerande och genomförs i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter. Med en verksamhet som rör sig mellan olika platser kan detta bidra till att pröva nya sammanhang och former för både utövande praktik och utveckling av samtalet kring det handgjorda.

Stockholms residensprogram genomförs med stöd av Stockholms läns landsting, Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektet är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg, programmet 2018 utvecklas och samordnas av Christina Zetterlund och Magnus Ericson.

Kontaktperson:

Andreas Sohlberg, biträdande museichef: 

andreas.sohlberg@stockholmslansmuseum.se, 076-526 94 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med projekt, vandringsutställningar, program, kurser, workshoppar, uppsökande inom vår pedagogiska verksamhet, samt med kulturmiljöfrågor. Till skillnad från många andra museer har vi inga traditionella föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är två av sex länskulturfunktioner.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Relaterat innehåll

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum

Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige