Gå direkt till innehåll
Tensta museum: Fortsättning på Stockholms läns museum

Pressmeddelande -

Tensta museum: Fortsättning på Stockholms läns museum

Mellan den 8 december och den 26 februari 2016 visas Tensta museum: Fortsättning på Stockholms läns museum. Projektet ingår som en del av museets utställning Situation hembygd och är en fortsättning av den uppmärksammade utställningen Tensta museum: Rapporter från det nya Sverige som visades på Tensta konsthall under hösten 2013 och våren 2014.

Utställningen undersökte Tensta som historia och minne, som plats och i relation till de människor som bor och verkar där. Genom ett stort antal medverkande, med olika professioner, bakgrund, uttryckssätt och förhållande till Tenstas förflutna, ville Tensta museum beskriva det rådande tillstånd som är Tensta idag. Det som ibland beskrivs som det nya Sverige. På Stockholms läns museum visas nu ett urval av alla de projekt som producerats inom projektet Tensta museum.

Konstnärerna Meron Mangasha och Senay Berhe; medverkar med videon Blått blod som är en vardagsskildring av tunnelbanans blåa linje. I videon skildras platser och miljöer som tillhör alla, inspelade under nattetid för att ge platsen en så neutral grupptillhörighet som möjligt. Med inspiration av poeten Arthur Lindkvists citat på Näckrosens tunnelbanestation har konstnärerna samarbetat kring en dikt som sedan tolkats visuellt. Blått blod är en hyllning till blåa linjen, men skapar också med sitt uttryck reflektioner kring platsen.

Konstnären Katarina Lundgren; medverkar med videon Artificiella höjder. Verket kretsar kring alternativa berättelser och tar avstamp i Stockholms konstgjorda höjder, de tippar och toppar som är ett resultat av den modernistiska stadens framväxt under åren 1950-80. Höjderna består bland annat av rivningsmassor från Stockholms city och Klarakvarteren.

Arkitekt Erik Stenberg; medverkar med sitt privata arkiv över Tenstas korta historia som bostadsområde. Från arkitekten Igor Dergalins ursprungliga skisser till Erik Stenbergs eget arbete med att rita och bygga om lägenheter i Tensta och med att planera den bomässa som arrangerades 2006.

Konstnärerna Peter Geschwind och Thomas Elovsson; medverkar med en modell av den brutalistiska paviljong från 1969 som ursprungligen placerades i ett bostadsområde i Newcastle, då en del av New town-projektet som var Storbritanniens motsvarighet till det svenska miljonprogrammet. Här har paviljongen remixats till ett mellanting av rymdfarkost och ruin.

Konstnären Ingela Ihrman; medverkar med ett pågående arbete som undersöker samspelet mellan människan och invasiva växtarter som sprider sig av egen kraft och skadar ekosystemet. Jättebjörnlokan Heracleum mantegazzianum är en storvuxen ört med en växtsaft som i kontakt med solljus kan ge upphov till allvarliga brännskador. I Ingelas framställning ingår Jättebjörnlokan i en berättelse om begär, heta safter och lockelsen till det som kan vara farligt.

Tensta museum: Fortsättning visas på Stockholms läns museum och produceras av Tensta konsthall. Detta är den andra delen av tre som visas i utställningen Situation hembygd som i sin helhet pågår till den 22 maj 2016.

Ämnen

Kategorier


Stockholms läns museum är länsinvånarnas eget museum. Vi arbetar för att göra alla medvetna om betydelsen av länets historia och värdet av våra kulturmiljöer. Landskapet i Stockholms län har formats under en lång och spännande historia - nära 10 000 år har förflutit mellan de första stenåldersjägarnas fångstboplatser på Södertörn och 2000-talets Stor-Stockholm.

Vår museibyggnad ligger i kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla köpkvarter. Hit flyttade museet 2006 efter att i många år legat i Sabbatsbergsområdet i Vasastaden. I museet finns en fast utställning om tio levnadsöden i länet. Vi visar också cirka två tillfälliga utställningar varje år. I museet finns även ett kafé, en museibutik och ett bibliotek med kulturhistorisk litteratur om länet.

2013 flyttade Länshemslöjdkonsulenterna till Stockholms läns museum och bytte namn till Slöjd Stockholm. Slöjd Stockholm tar initiativ till, planerar, samordnar och gör insatser för att främja hemslöjd i det egna länet. På museet finns nu ett slöjdrum inrett för olika aktiviteter.

Stockholms läns museum har en stor uppdragsverksamhet inom arkeolog, byggnadsvård och foto. Här utför vi arbeten inom respektive område på uppdrag av olika statliga och kommunala organisationer såväl som privatpersoner.

Länsmuseets största bidragsgivare är Stockholms läns landsting, genom kulturnämnden, och Statens kulturråd. Till detta kommer projektbidrag från länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Relaterat innehåll

Relaterade event

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum
Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige