Gå direkt till innehåll
VAD ÄR HEMBYGD FÖR DIG?

Pressmeddelande -

VAD ÄR HEMBYGD FÖR DIG?

Passa på att i bilder berätta din unika historia. Inför utställningen Situation hembygd som pågår mellan 10 oktober 2015 och 22 maj 2016, söker vi bildmaterial från dig som har eller har haft anknytning till Stockholmsregionen. Utställningen vrider och vänder på vår gemensamma hembygd. Vad rymmer begreppet hembygd för föreställningar om vilka vi är och var vi hör hemma? Vem är inkluderad? Andra frågor som tas upp är: Vad betraktar du som din hembygd? Är det där du lever idag, eller är det en plats du tidigare har bott på?

Stockholms läns museum har sedan flera år samlat in digitalt fött bildmaterial i verktyget Samtidsbild, som kan liknas vid en digital tidskapsel. Här kan vem som helst ladda upp sina egna bilder från Stockholms län. Nu vill museet få in ytterligare bildmaterial till projektet Samtidsbild som särskilt knyter an till den kommande utställningen Situation hembygd. Men denna gång behöver inte bilderna och berättelserna vara hämtade från Stockholmsregionen, tvärtom kommer många av länets invånare från olika platser i världen. Eller betraktas endast platsen där man bor just nu som hembygd?

– De bilder vi tar idag kan vara ett sätt att dokumentera vår egen verklighet med utrymme för reflektion över vilka vi är och var vi kommer ifrån. Det är den här typen av bilder som vi gärna tar emot, säger museets bildantikvarie Elisabeth Boogh. Vi tycker det är jätteviktigt att göra människor delaktiga, och att de själva kan bestämma över vilka bilder som är värda att bevara för framtiden. Inför denna specifika utställning vill vi ge människor möjlighet att välja de bidrag som de tycker passar in under begreppet hembygd.

Idag tar människor bilder på ett helt nytt sätt. Förr var fotograferingen mer genomtänkt, det var minnen som skulle förevigas. Idag tas flyktiga mobiltelefonsbilder som snabbt läggs ut på nätet. Trots tillgängligheten som idag råder, är det svårt att garantera bevarandet av bilderna. Finns de alls kvar om tio år? För en privatperson är det svårt att lagra bilder på ett konsekvent sätt. Tekniken växlar allt snabbare och snabbare. Stockholms läns museum erbjuder därmed en långtidsförvaring av invånarnas bilder.

När bilder laddas upp i Samtidsbild, sparas de också för framtiden. Uppladdningen blir en brygga mellan olika tider, mellan nu och sedan. Flera av bilderna kommer att kunna ses i utställningen Situation Hembygd på museet i Sickla. Samtidsbild är ett öppet arkiv. De bilder som laddas upp kan också betraktas av andra. I samband med att bilderna delas i Samtidsbild godkänner också fotografen att materialet kan användas i andra utställningssammanhang och dokumentation. Bilderna får dock inte spridas utan fotografens tillstånd.

Insamlingen av bilder nås på denna länk: http://www.stockholmslansmuseum.se/utstallningar/insamling/

Ämnen

Kategorier


Stockholms läns museum är Storstockholms eget museum. Vi arbetar för att göra alla medvetna om betydelsen av länets historia och värdet av våra kulturmiljöer. Landskapet i Stockholms län har formats under en lång och spännande historia - nära 10 000 år har förflutit mellan de första stenåldersjägarnas fångstboplatser på Södertörn och 2000-talets Stor-Stockholm.

Vår museibyggnad ligger i kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla köpkvarter. Hit flyttade museet 2006 efter att i många år legat i Sabbatsbergsområdet i Vasastaden. I museet finns en fast utställning om tio levnadsöden i länet. Vi visar också cirka två tillfälliga utställningar varje år. I museet finns även ett kafé, en museibutik och ett bibliotek med kulturhistorisk litteratur om länet.

2013 flyttade Länshemslöjdkonsulenterna till Stockholms läns museum och bytte namn till Slöjd Stockholm. Slöjd Stockholm tar initiativ till, planerar, samordnar och gör insatser för att främja hemslöjd i det egna länet. På museet finns nu ett slöjdrum inrett för olika aktiviteter.

Stockholms läns museum har en stor uppdragsverksamhet inom arkeolog, byggnadsvård och foto. Här utför vi arbeten inom respektive område på uppdrag av olika statliga och kommunala organisationer såväl som privatpersoner.

Länsmuseets största bidragsgivare är Stockholms läns landsting, genom kulturnämnden, och Statens kulturråd. Till detta kommer projektbidrag från länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Relaterat innehåll

Relaterade event

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum

Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige